Szkolny zestaw programów nauczania

Drukuj
Kategoria: Informator
Utworzono: czwartek, 31, styczeń 2013 Langfort E.

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

r. szk. 2012/2013

Nr

w szkolnym

zestawie

Przedmiot

Nazwa programu, wydawnictwo, autor

nr dopuszczenia MEN

Klasa I

SP.1/08/2010

Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła na miarę – program edukacji wczesnoszkolnej, Nowa Era, Teresa Janicka-Panek

-

SP.2/08/2009

język angielski

Program nauczania j. angielskiego do I etapu nauczania, Macmillan, Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Ewa Piotrowska

-

SP.3/08/2009

język niemiecki

Unsere Sprache, Bernadeta Sonsała

-

SP.4/08/2009

religia

W drodze na spotkanie z Panem w Eucharystii, Wyd. św. Krzyża w Opolu, K. Matysek, E. Cholewka, D. Mazur

-

SP.5/08/2009

Gry i zabawy ruchowe

Gry i zabawy ruchowe, Agnieszka Foryś-Wanżewicz

-

Klasa II

SP.1/08/2010

Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła na miarę – program edukacji wczesnoszkolnej, Nowa Era, Teresa Janicka-Panek

-

SP.2/08/2009

język angielski

Program nauczania j. angielskiego do I etapu nauczania, Macmillan, Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Ewa Piotrowska

-

SP.3/08/2009

język niemiecki

Unsere Sprache, Bernadeta Sonsała

-

SP.4/08/2009

religia

W drodze na spotkanie z Panem w Eucharystii, Wyd. św. Krzyża w Opolu, K. Matysek, E. Cholewka, D. Mazur

-

Klasa III

SP.1/08/2010

Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła na miarę – program edukacji wczesnoszkolnej, Nowa Era, Teresa Janicka-Panek

-

SP.2/08/2009

język angielski

Program nauczania j. angielskiego do I etapu nauczania, Macmillan, Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Ewa Piotrowska

-

SP.3/08/2009

język niemiecki

Unsere Sprache, Bernadeta Sonsała

-

SP.4/08/2009

religia

W drodze na spotkanie z Panem w Eucharystii, Wyd. św. Krzyża w Opolu, K. Matysek, E. Cholewka, D. Mazur

-

Klasa IV

SP.1/08/2012

j. polski

Język polski. Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6. Operon. Alicja Krawczuk-Galuch.

-

SP.2/08/2012

Matematyka

Matematyka z kluczem. Program nauczania. Nowa Era. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

-

SP.3/08/2012

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnej historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Nowa Era. Tomasz Maćkowski

-

SP.4/08/2012

j. angielski

Program nauczania języka angielskiego szkoła podstawowa kl. 4-6. Macmillan Polska. Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

-

SP.5/08/2012

j. niemiecki – język mniejszości

Deutsch ist trendy. Gabriela Burczek, Gabriela Pampuch

-

SP.6/08/2012

Przyroda

Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody kl. 4-6. Nowa Era. Jolanta Golanko

-

SP.7/08/2012

Plastyka

Plastyka – program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6. Operon. Anita Przybyszewska-Pietrasik

-

SP.8/08/2012

Muzyka

Muzyczny świat. Program nauczania muzyki w kl. IV-VI (II etap). MAC. Teresa Wójcik

-

SP.9/08/2012

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Program nauczania do zajęć technicznych w klasach 4-6. Nowa Era. Lech Łabecki

-

SP.10/08/2012

Zajęcia komputerowe

Lubię to. Program nauczania do zajęć komputerowych kl. 4-6. Nowa Era. Michał Kęska.

-

SP.11/08/2012

Religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wyd. św. Wojciecha w Poznaniu. J. Szept, D. Jackowiak.

-

SP.12/08/2012

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacji. Magdalena Witkowska

-

Klasa V

SP.9/08/2009

j. polski

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) szkoły podstawowej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

DKW 4014-37/01

SP.10/08/2009

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

DKOW-5002-37/08

SP.11/08/2009

Historia

Program nauczania historii: Podróże w czasie, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

DKW-4014-173/99

SP.12/08/2009

j. angielski

Program nauczania klas 4-6 szkoły podstawowej, Oxford University Press, Melanie Ellis, Marianna Nierobska, Anna Rak

DKW-4014-59/99

SP.13/08/2009

j. niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej, REA, Ilona Wochnik-Kukawska

DKOS-510-1/06

SP.14/08/2009

Przyroda

Przyroda, Nowa Era, Małgorzata Kłyś, Ewa Sulejczak

DKW-4014-165/99

SP.15/08/2009

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej, OPERON, Lilia Wyszkowska

DPN-5002-01/08

SP.16/08/2009

Muzyka

Sztuka: plastyka-muzyka.
Program nauczania dla klas IV-VI, MAC, Agnieszka Misior-Waś, Teresa Wójcik

DKW-4014-132/00

SP.17/08/2009

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy 4-6), Nowa Era, Waldemar Czyżewski

DKW-4014-292/99

SP.18/08/2009

Informatyka

Informatyka 2000, CZARNY KRUK, Janusz Białowąs, Katarzyna Chmielewska, Alojzy Drogowski, Elżbieta Figielska- Pezda, Małgorzata Mordaka

DKW-4014-56/99

SP.19/08/2009

Religia

Wezwani przez Boga, Księgarnia św. Wojciecha Poznań, Jan Szept, Danuta Jackowiak

AZ-2-01/1

SP.20/08/2009

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego, Wydawnictwo BEA-BLEJA, Mirosława Śmiglewska

DKW-4014-159/99

Klasa VI

SP.9/08/2009

j. polski

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) szkoły podstawowej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

DKW 4014-37/01

SP.10/08/2009

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

DKOW-5002-37/08

SP.11/08/2009

Historia

Program nauczania historii: Podróże w czasie, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

DKW-4014-173/99

SP.12/08/2009

j. angielski

Program nauczania klas 4-6 szkoły podstawowej, Oxford University Press, Melanie Ellis, Marianna Nierobska, Anna Rak

DKW-4014-59/99

SP.13/08/2009

j. niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej, REA, Ilona Wochnik-Kukawska

DKOS-510-1/06

SP.14/08/2009

Przyroda

Przyroda, Nowa Era, Małgorzata Kłyś, Ewa Sulejczak

DKW-4014-165/99

SP.18/08/2009

Informatyka

Informatyka 2000, CZARNY KRUK, Janusz Białowąs, Katarzyna Chmielewska, Alojzy Drogowski, Elżbieta Figielska- Pezda, Małgorzata Mordaka

DKW-4014-56/99

SP.19/08/2009

Religia

Wezwani przez Boga, Księgarnia św. Wojciecha Poznań, Jan Szept, Danuta Jackowiak

AZ-2-01/1

SP.20/08/2009

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego, Wydawnictwo BEA-BLEJA, Mirosława Śmiglewska

DKW-4014-159/99

Klasa IV-VI – kształcenie specjalne

SPs.1/08/2009

j. polski

Język polski. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. WSiP, Anna Kosińska, Anna Polak

DKW-4014-20/00

SPs.2/08/2009

Matematyka

Matematyka. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. WSiP, Helena Siwek

DKW-4014-302/99

SPs.3/08/2009

Historia

Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, WSiP, Maria Pietracha

DKW-4014-137/00

SPs.4/08/2009

j. angielski

Program nauczania klas 4-6 szkoły podstawowej, Oxford University Press, Melanie Ellis, Marianna Nierobska, Anna Rak

DKW-4014-59/99

SPs.5/08/2009

j. niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej, REA, Ilona Wochnik-Kukawska

DKOS-510-1/06

SPs.6/08/2009

Przyroda

Przyroda. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. WSiP, Mirosława Wiechowska

DKW-4014-54/00

SPs.7/08/2009

Plastyka

Plastyka. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. WSiP, Jolanta Huras

DKW-4014-138/00

SPs.8/08/2009

Muzyka

Muzyka. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. WSiP, Grzegorz Papalski

DKW-4014-138/00

SPs.9/08/2009

Technika

Technika. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. WSiP, Wanda Jankowska-Kogut

DKW-4014-30/00

SPs.10/08/2009

Informatyka

Informatyka. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. WSiP, Jerzy Pietrzak

DKW-4014-21/00

SPs.11/08/2009

Religia

Wezwani przez Boga, Księgarnia św. Wojciecha Poznań, Jan Szept, Danuta Jackowiak

AZ-2-01/1

SPs.12/08/2009

Wychowanie fizyczne

Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. WSiP, Anna Wysokińska-Obacz, Bogumiła Bogacka-Osińska, Ewa Królicka

DKW-4014-301/99

Tuesday the 20th. Custom text here