Koło informatyczne

Drukuj
Kategoria: Projekt
Opublikowano Super User

"Klik Plik - Kim będę? To się okaże!"

 

Prowadzący: Ewelina Langfort


Cele edukacyjne:
• podnoszenie poziomu kultury informatycznej,
• rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów,
• kształtowanie nawyków zdobywania wiedzy z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki,
• wyrabianie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym w rozwiązywaniu różnych zadań praktycznych,
• tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej w dziedzinie grafiki, pisarstwa oraz prezentowania i publikowania informacji
• kształtowanie umiejętności dzielenia się własną wiedzą informatyczną,
• rozwijanie umiejętności systematycznego utrwalania zdobytej wiedzy

Cele programowe:
• umiejętności rozwiązywania różnych problemów za pomocą komputera osobistego, wykorzystanie multimedialnych nośników informacji,
• wykorzystywanie komputerowego zestawu multimedialnego i jego oprogramowania do stworzenia gazetki szkolnej,
• obsługa programu Publisher - projekty własnych kalendarzy, kartek świątecznych, broszur reklamowych
• obsługa programu MS Picture Manager – obróbka zdjęć
• obsługa programu Corel PaintShop photo Pro x3
• korzystanie z zasobów internetowych,
• dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska programu do rozwiązania zadania


Jesteśmy w trakcie projektowania własnych wizytówek - poznajemy program MS Publisher


Pierwsze nasze wizytówki

Wednesday the 20th. Custom text here