Konspekt lekcji WF dla kl.4

Drukuj
Kategoria: Szkoła w ruchu
Opublikowano Zgorzelska Karolina

Zajęcia na basenie

KLASA: IV                                                                                 

Liczba uczniów: 10

Prowadzący: Zgorzelska Karolina                                                  

Temat- zadanie główne: Technika pracy NN do żabki- ćwiczenia nauczające.

Cele operacyjne w zakresie:

-          Umiejętności- uczeń potrafi pływać wykonując jedynie pracę NN do żabki

-          Wiadomości- uczeń wie w jaki sposób wzmacniać wytrzymałość

-          Motoryczności- uczeń jest zdolny do długotrwałego wysiłku

-          Wychowania- uczeń zna zasady bezpieczeństwa na basenie

Miejsce zajęć: basen                                                                   Czas trwania:45 min.

Pomoce dydaktyczne: deski, piłeczka.

 

 

Część lekcji (czas)

Układ działań (tok lekcji)

 

Treść zadań

Dozo-wanie

Uwagi o realizacji-

Formy, metody,

środki

Efekty

1

2

3

4

5

6

   I

Część wstę-

pna

13 min.

Ogniwa:

- zorganizo-

wanie grupy i wprowa-dzenie goto-

wości do za-

jęć

-nastawienie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach

-rozgrzewka, psychomoto-ryka, profilaktyka

Zabawa ożywiająca

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obec-

ności, dyspozycji zdrowotnych i goto-

wości do zajęć.

Zapoznanie z tematem zajęć, podanie zadań lekcji.

Na lądzie:

-          krążenia RR w przód i w tył

-          krążenia G, w L i P stronę

-          krążenia T, w L i P stronę

-          przyciąganie podudzia i uda do T

-          przysiady

Gra do pięciu podań z piłką w wodzie. Grupa podzielona na dwie drużyny. Uczniowie podają sobie piłkę, po pięciu podaniach zdobywają punkt, drużyna przeciwna próbuje schwytać piłkę.

W wodzie:

-          pływanie stylem dowolnym

2 min.

 

 

 

 

 

 

1 min.

 

 

 

 

 

 

 

2x 4

2x 3

2x 5

2x 1

 

10x

 

3min.

 

 

 

 

 

 

 

2x 20m

m. słowna, ustawienie w szeregu

m. słowna,

m. zadaniowa ścisła

f. frontalna, m. zabawowa klasyczna

f. frontalna, m. naśladowcza ścisła

Zdyscyplinowanie grupy

Wprowadzenie gotowości psycho- fizycznej.

Rozgrzanie mięśni przed wejściem do wody.

II

Część głów-na

27 min.

Ogniwo:

-kształtowa-

nie umieję-

tności, doskonalenie sprawności fizycznej

Pokaz i opis techniki pracy do żabki.

Nauka pracy NN do żabki:

  • na lądzie, siad na desce, NN   nieco uniesione naśladowanie pracy NN do żabki
  • j.w., wykonywanie ruch NN przeciwnie niż podczas pływania żabką
  • w wodzie, leżenie przodem, chwyt za liny i wykonywanie NN ruchów do żabki
  • z deską przed sobą, w leżeniu przodem NN wykonują pracę do żabki
  • oddechy do wody
  • j.w., z deską trzymaną na wysokości brzucha, na grzbiecie, praca NN do żabki
  • oddechy do wody
  • w leżeniu przodem, „strzałka”, praca NN do żabki, co 5 uderzeń wydech do wody

5x

5x

10x

4x 20m

10x

2x 20m

5x

2x 20m

m. słowna, zastosowany pokaz

f. frontalna, m. zadaniowa ścisła

Ćw. nauczające pracy NN do żabki.

III

Część

koń-

cowa

5 min.

Ogniwa:

-uspokojenie organizmu

-czynności organizacyjno   -wychowaw-cze

„Czaty w wodzie”- uczniowie poruszają się w stronę nauczyciela, w momencie gdy nauczyciel odwróci się w ich stronę muszą stać bez ruchu.

Zbiórka, podziękowanie za udział w zajęciach. Odniesienie desek do kantorka.

2 min.

3 min.

f. frontalna, m. zabawowa klasyczna

m. słowna

Rozluźnienie mięśni.

Uczniowie pomagają odnieść deski.

 

Wednesday the 20th. Custom text here