Szybkość i zwinność w zabawach bieżnych - kl. IV

Drukuj
Kategoria: Szkoła w ruchu
Opublikowano Karolina Zgorzelska

KONSPEKT LEKCJI WF                             

KLASA: IV

Prowadzący: mgr Karolina Zgorzelska                                                                  

Temat: Kształtowanie szybkości i zwinności w zabawach bieżnych.

Cele operacyjne w zakresie:

-          Umiejętności- uczeń potrafi wykonywać w biegu różne czynności i zmieniać jego kierunek.

-          Wiadomości- uczeń wie jakie walory zdrowotne i rozwojowe posiada zabawa.

-          Motoryczności- uczeń jest zdolny do kształtowania swojej szybkości i zwinności.

-          Wychowania- uczeń współpracuje w zespole.

METODY PROWADZENIA LEKCJI: słowna, naśladowcza ścisła, zabawowa klasyczna,
FORMY: frontalna, strumieniowa, indywidualna.

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna                                                       Czas trwania: 45 min.

Pomoce dydaktyczne: materace, ringo, piłki                                    

 

Część lekcji (czas)

 

Układ działań (tok lekcji)

 

 

Treść zadań

Dozowanie

 

Formy,

metody, środki

 

1

2

3

4

5

   I

Część wstę-

pna

 

16 min.

-zorganizowanie grupy i wprowa- dzenie gotowości do zajęć

 

-motywacja do udziału w zajęciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-rozgrzewka, psychomotoryka, profilaktyka

Zbiórka, sprawdzenie obecności, powitanie, sprawdzenie   gotowości do zajęć.

 

 

 

Zapoznanie z tematem zajęć, podanie zadań lekcji.

Zabawa ożywiająca „Zegar”. Ćwiczący ustawieni na obwodzie koła parami, jeden za drugim. Na zewnątrz koła znajduje się dwóch uczestników zabawy. Jeden z nich łapie drugiego, który przed nim ucieka. Może on uchronić się przed schwytaniem, jeśli stanie przed kimś wewnątrz koła, wtedy osoba stojąca na nią zmuszona jest do kontynuowania ucieczki. Gdy uciekający zostanie schwytany, role się zmieniają.

 

Ćw. kształtujące:

-          bieg dookoła sali,

       truchtem:

-          krążenia RR w przód, w tył, naprzemianstronnie

-          poruszanie się krokiem odstawno-dostawnym

-          . przeplatanka

-          stojąc na wprost siebie- wyskok w górę, klaśnięcie dłońmi o dłonie współćwiczącego nad głową.

-          Stojąc tyłem do siebie, rozkrok, chwyt za ręce, skręty tułowia bez odrywania pięt od podłoża.

-          Ćw. j.w. ręce nad głową- jednoczesny wypad w przód, raz prawą raz lewą nogą z pogłębieniem skłonu w tył.

-          Ustawienie twarzą do siebie, współćwiczący chwytają swoje prawe nogi i wykonują podskoki na lewej nodze, po czym zmiana nóg.

-          Ćwiczący tyłem do siebie w odl.1m, w siadzie rozkrocznym ”jedynka” wykonuje skręt tułowia w prawo ”dwójka” w lewo, skręty z dotknięciem dłońmi do dłoni współćwiczącego

-          W leżeniu tyłem, chwyt za dłonie współćwiczącego- jednoczesne wznosy nóg z dotknięciem do nóg współćwiczącego.

 

2’

 

 

 

1’

 

 

 

4’

 

 

 

 

 

 

 

 

1okr.

 

1x

1x

1x

 

1x

10x

 

 

 

10x

 

 

10x

 

 

16x

 

 

 

10x

 

 

 

 

8x

 

 

Zdyscyplinowanie grupy, ustawienie w szeregu  

 

Wprowadzenie gotowości psychofizycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozgrzanie mięśni i przygotowanie uczniów do udziału w zabawach.

 

 

 

 

Ćwiczenia w parach

 

II

Część głów-na

 

26 min.

 

-kształtowa-

nie umieję-

tności, doskonalenie sprawności fizycznej

Wyścigi rzędów

1. Ćwiczący podzieleni na dwie drużyny. Na sygnał prowadzącego pierwszy uczeń startuje i biegnie do chorągiewki, obiega ją z prawej strony i wraca, następny wybiega, gdy pierwszy dotknie jego lewej, wyciągniętej w bok dłoni, itd., aż ćwiczenie wykona ostatnie dziecko.

2. Jw., bieg z przyborem; pierwszy uczeń trzyma w ręku pałeczkę sztafetową, na sygnał- biegnie z nią, obiega chorągiewkę i przekazuje pałeczkę następnemu; w drugim biegu pierwszy ćwiczący zostawia pałeczkę przy chorągiewce, kolejny ją podejmuję i tak na zmianę.

3. Drużyny ustawione są w dwóch rzędach jeden za drugim. Pierwsza osoba z każdego rzędu ma piłkę. Na sygnał podaje ją górą drugiemu, drugi dołem pomiędzy nogami trzeciemu, trzeci górą itd, gdy ostatni dostanie piłkę biegnie z nią na początek rzędu, podaje górą itd. , aż drużyna wróci do początkowego ustawienia.

4. Każda drużyna ma jeden materac. Na sygnał drużyny przenoszą materac na drugi koniec sali i wchodzą na niego jak najszybciej. Drużyna, która pierwsza cała znajdzie się na materacu, zdobywa punkt.

5. Drużyny dzielą się na dwa zespoły, które ustawione są rzędami naprzeciw siebie w odl. 8m. Pomiędzy zespołami w rzędzie rozłożone są co 2m ringo. Na sygnał, pierwsi zawodnicy wkładają w nie woreczki i biegną do partnerów na wprost, ci w trakcie biegu zbierają woreczki i przekazują następnemu, itd.

6. Zawodnicy z obu drużyn stoją jak najbliżej siebie w rozkroku. Na sygnał pierwsi z rzędów biegną w stronę swoich partnerów na wprost, Klepią ich w rękę i przeczołgują się pod nogami ich i całego rzędu, stają ja końcu. „Klepnięci” startują w przeciwnym kierunku i wykonują to samo. Wygrywa drużyna, która pierwsza ukończy wyścig.

 

3’

 

 

 

 

 

 

4’

 

 

 

 

 

 

7’

 

 

 

 

 

 

 

2’

 

 

 

 

5’

 

 

 

 

 

 

 

5’

 

Wyrobienie szybkości reakcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa wyrabiająca refleks i umiejętność koncentracji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa kształtująca szybkość oraz zwinność.

III

Część

koń-

cowa

 

3 min.

-uspokojenie organizmu

-czynności organizacyjne i podsumowanie

-nastawienie uczniów do samodz. działań

Siad skrzyżny, ręce w górę- wdech, w dół- wydech.

Zbiórka, podziękowanie za udział w zajęciach.. Pożegnanie.

Nakłonienie uczniów do podobnych zabaw w wolnym czasie.

1 min.

 

2 min.

wyrównanie oddechu

 

Zachęcenie do aktywności.

 

 

 

 

Wednesday the 20th. Custom text here