poznajemy najblższą okolicę

Drukuj
Kategoria: Projekt
Opublikowano Super User

Zwiedzamy naszą najbliższą okolicę...

 

Prowadzący: Zuzanna Pietroń

Głównym celem tych działań jest uczenie o własnym regionie i dziedzictwie kulturowym rozpoczęte od poznania historii własnej rodziny i jej korzeni,
a następnie związków rodziny z ziemią, na której żyją uczniowie.
Założeniem tego działania jest wykorzystanie metod twórczych i aktywnych, które niezaprzeczalnie wyzwalają aktywność uczniów, stwarzają im szanse na wszechstronny rozwój,
integralność wychowania z wiedzą . Nauczyciel pełni rolę przewodnika.
Realizacja treści wychowania regionalnego sprzyja zintegrowanemu charakterowi edukacji wczesnoszkolnej.
Wynika to z bezpośredniego związku z wychowaniem rodzinnym, edukacją środowiskową, polonistyczną, plastyczną, techniczną.
Rezultatem edukacji regionalnej  ma  być  uświadomienie   uczniowi   sensu   pojęcia „mała ojczyzna” i naturalnej potrzeby identyfikacji ze swoim regionem
oraz kierowania w działaniach dobrem swojego środowiska.


Cele edukacyjne
 Poznanie najbliższego środowiska.
 Wpływ domu  na harmonijny rozwój dziecka.
 Dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy.
 Uwrażliwianie dzieci na wartości kulturowe środowiska rodzinnego, „małej ojczyzny”.
 Rozbudzanie zainteresowania historią wsi, gminy, regionu („małej ojczyzny”).
 Wyzwalanie aktywności artystycznej uczniów.
 Umożliwienie uczestnictwa uczniów w wydarzeniach kulturalnych (wystawy, przedstawienia teatralne, koncerty).
 Kształtowanie emocjonalnego związku z regionem, kształtowanie patriotyzmu.
 Aktywne uczestnictwo dziecka w życiu: rodziny, klasy, szkoły, społeczności lokalnej.
 Uwrażliwianie dzieci na piękno dziedzictwa kulturowego i konieczności jego pomnażania.
 Kultywowanie tradycji z przeszłości.

 

Zwiedzamy najbliższą okolicę - Głogówek - park miejski,

 

spacer po parku

 

podziwiamy piękno przyrody i zastanawiamy się jak ją chronić?

co za bujna roślina...

Wednesday the 20th. Custom text here