Opolszczyzna - region w któym mieszkam

Drukuj
Kategoria: Projekt
Opublikowano Super User

Opolszczyzna - region w którym mieszkam

Prowadzący: Gabriela Kobiałka

Cele edukacyjne:
* poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu
* rozwijanie wartości rodzimych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej
* rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej

Cele programu:
Wyposażenie ucznia w podstawowy zasób wiedzy o własnej miejscowości i regionie.
* Rozwój osobowości ucznia wrażliwego na otaczającą go rzeczywistość kulturową i przyrodniczą.
* Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu i Ojczyzny.

Dzialania terenowe:
Zajęcia w terenie to:* zapoznanie się z prywatnymi zbiorami Pana Pawła Losora z Dzierżysławic,
* zwiedzanie Izby Śląskiej w Gimnazjum Nr 1 w Głogówku pod przewodnictwem Pani H. Młynarskiej,
* zwiedzanie muzeum regionalnego mieszczącego się w Stodole Farskiej w Biedrzychowicach pod przewodnictwem Pani Róży Zgorzelskiej,
* zwiedzanie muzeum na zamku w Głogówku.
* wycieczka do wioski regionalnej w Opolu - Bierkowicach
* wycieczka do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
Zajęcia w muzeum stwarzają możliwość kontaktu z autentyczną historią, eksponatami. Kształtują umiejętność korzystania z różnych materiałów źródłowych, współpracy z grupą, wytrwałości i dociekliwości poszukiwawczej.

Muzeum Wsi Opolskiej - Bierkowice

uczestniczymy w warsztatach garncarstwa - zapoznajemy się z różnymi technikami

wyrobu naczyń

 

Zwiedzamy kośćół parafialny w Głogówku


 


 

"W Muzeum Śląska Opolskiego":

Zwiedzamy izbę śląską w PG nr 1 w Głogówku Zwiedzamy izbę śląską w PG nr 1 w Głogówku

Na zdjęciach:

Zwiedzamy izbę śląską w PG nr 1 w Głogówku

Pan Paweł Losor przedstawia swoje zbiory Pan Paweł Losor przedstawia swoje zbiory

Na zdjęciach:

Pan Paweł Losor przedstawia swoje zbiory

Wednesday the 20th. Custom text here