Konspekt lekcji WF dla kl. V

Drukuj
Kategoria: Szkoła w ruchu
Opublikowano Zgorzelska Karolina

Konspekt lekcji WF

KLASA: V                                                                                       

Liczba uczniów: 11

Prowadzący: Zgorzelska Karolina                                                    

Temat- zadanie główne: Mała zabawa biegowa.

Cele operacyjne w zakresie:

-          Umiejętności- uczeń potrafi współpracować w zespole.

-          Wiadomości- uczeń wie , jakie są zasady biegu zmiennego.

-          Motoryczności- uczeń kształtuje swoją wytrzymałość biegową.

-          Wychowania- uczeń chętnie współpracuje w zespole.

Miejsce zajęć: boisko sportowe, teren wokół boiska                       Czas trwania: 45 min.

Pomoce dydaktyczne: 2 pałeczki sztafetowe

 

 

Część lekcji (czas)

Układ działań (tok lekcji)

 

Treść zadań

Dozo-wanie

Uwagi o realizacji-

Formy, metody,

środki

Efekty

1

2

3

4

5

6

   I

Część wstę-

pna

 

14 min.

- zorganizo-

wanie grupy i wprowa-dzenie goto-

wości do za-

jęć

 

 

-nastawienie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach

 

 

 

 

-rozgrzewka, psychomoto-ryka, profilaktyka

 

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności, dyspozycji zdrowotnych i gotowości do zajęć.

 

 

Zapoznanie z tematem zajęć, podanie zadań lekcji.

Zabawa ożywiająca „Berek spłuczka”- złapana osoba klęka na jedno kolano i unosi jedno R w górę, aby ją wybawić należy przysiąść na jej kolanie i opuścić R.

 

Ćw. kształtujące:

-          w lekkim rozkroku, krążenia G, w L i P stronę

-          j.w., krążenia RR w przód

-          j.w., krążenia RR w tył

-          j.w., krążenia B, w L i w P stronę

-          przodem do drzewa lekki odstęp, opady T na drzewo z odepchnięciem RR

-          tyłem do drzewa, skręty T

-          oparcie RR o drzewo , wymachy NN w tył

-          j.w., wymachy NN w bok

-          j.w., oparcie RR, opad T w przód, wyprost i wypchnięcie B w przód

-          j.w., oparcie N o drzewo, skłony do tej N, zmiana N

-          j.w., podskoki z dotykaniem palcami NN drzewa  

 

3 min.

 

 

 

 

 

5 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

2x 5

 

10x

10x

2x 3

 

m. słowna, ustawienie w dwuszeregu

 

 

 

 

m. słowna,

 

f. frontalna,

m. zabawowa klasyczna

 

 

 

 

f. frontalna,

m. naśladowcza ścisła

 

Zdyscyplinowa-nie grupy

 

 

 

 

 

Wprowadzenie gotowości psychofizycznej.

 

 

 

 

 

Rozgrzanie mięśni i przygotowanie uczniów do udziału w zabawach.

 

 

Wykorzystanie do ćw. drzew.

II

Część główna

 

28 min.

 

Kształtowa-

nie umieję-

tności, doskonalenie sprawności fizycznej

 

W TRUCHCIE:

  • Ostatni z rzędu biegnie na początek i daje sygnał „hop”. Na ten znak rusza ostatni. Zabawa kończy się, gdy zespół wróci do ustawienia początkowego.
  • Ostatni z rzędu biegnie na początek z pałeczką sztafetową, przekazuje ją pierwszemu i ustawia się przed nim. Pałeczka jest podawana w dowolny sposób do tyłu. Kiedy ostatni z rzędu otrzyma pałeczkę, biegnie z nią na początek, itd. Bieg kończy się, gdy zespół wróci do ustawienia początkowego.
  • Ćw. jak wyżej, ostatni z rzędu biegnie slalomem pomiędzy kolegami.

Trucht w zespołach:

  • Ostatni z każdego rzędu biegnie na początek z pałeczką sztafetową, przekazuje ją pierwszemu i ustawia się przed nim. Pałeczka jest podawana w dowolny sposób do tyłu. Kiedy ostatni z rzędu otrzyma pałeczkę, biegnie z nią na początek, itd. Wygrywa zespół, który pierwszy wróci do ustawienia początkowego.
  • Ćw. jak wyżej, ostatni z każdego rzędu biegnie slalomem pomiędzy kolegami. Wygrywa zespół, który pierwszy wróci do ustawienia początkowego.

 

 

27

min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. frontalna,

m . zabawowa klasyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. frontalna,

m . zabawowa klasyczna, podział na dwa zespoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie ustawieni w rzędzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie ustawieni w dwóch rzędach- zespołach- rywalizacja rzędów

 

III

Część

Koń-cowa

3 min.

 

uspokojenie organizmu

 

 

 

 

 

-czynności organizacyjno -wychowaw-cze

 

-zachęcenie do aktywności

 

1. Zabawa minutka – z pozycji skłonu w przód, po odliczeniu 1 min powrót do pozycji wyprostnej z rękami w górze.

Zbiórka, podziękowanie za udział w lekcji.

 

 

Nakłonienie uczniów do podobnych zabaw na podwórku przed domem.

 

2 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 min.

 

 

 

f. frontalna, m. zabawowa klasyczna

 

 

 

 

 

 

m. słowna, ustawienie w szeregu

 

 

 

 

 

Zabawa pozwalająca na wyrównanie oddechu.

 

 

 

 

 

Zachęcenie do aktywności.

Friday the 10th. Custom text here