Koło j. angielskiego

Drukuj
Kategoria: Projekt
Opublikowano Super User

"Poznaję język angielski i kraje anglojęzyczne"

Prowadzący: Radosław Zielonka

1. Cele edukacyjne programu:
 odkrywanie i rozwijanie indywidualnych zdolności językowych i zainteresowań lingwistycznych oraz zdobycie wiedzy
    o obszarze krajów anglojęzycznych;
 wyrównanie braków i poprawa kompetencji językowych w zakresie mówienia,
 pisania, czytania i słuchania;
 rozwój umiejętności zdobytych w szkole podstawowej;
 poznanie nowych struktur leksykalnych i gramatycznych i ich stosowanie;
 przygotowanie uczniów do skutecznego używania języka angielskiego w codziennych sytuacj ach;
 wykształcenie umiejętności korzystania z autentycznych materiałów źródłowych o umiarkowanym stopniu trudności;
 wykształcenie samodzielności ucznia poprzez naukę korzystania ze słowników i
 materiałów źródłowych;
 poznawanie świąt typowych dla krajów anglojęzycznych;
 poznawanie zwyczajów i życia codziennego w krajach anglojęzycznych;
 rozszerzanie słownictwa poznawanego na lekcjach języka angielskiego.

2. Treści nauczania:
Zakres materiału leksykalnego
 nazywanie części Zjednoczonego Królestwa
 opisywanie ludzi
 wyrażanie opinii na temat ludzi
 opisywanie pogody i zjawisk przyrodniczych o nazywanie zawodów
 opisywanie hobby i dyscyplin sportowych
 nazywanie przedmiotów szkolnych
 rozmawianie o ulubionych przedmiotach
 nazywanie produktów żywnościowych

Materiał leksykalny oparty jest o elementy kulturowe krajów: Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii (poznawanie codziennych zwyczajów, instytucji i wydarzeń typowych dla krajów anglojęzycznych, poznawanie zasad właściwego zachowania w kontaktach z Brytyjczykami i Amerykanami, poznawanie istoty i tradycji świąt obchodzonych w krajach anglojężycznych.

Wednesday the 20th. Custom text here