zajęcia sportowe

Drukuj
Kategoria: Projekt
Opublikowano Super User

"W zdrowym ciele, zdrowy duch" 

Prowadzący: Agnieszka Foryś - Wanżewicz

CELE ZAJĘĆ:

1. Wytworzenie w uczniu nawyku aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej
2. Poznanie jak największej ilości form aktywności ruchowej i przygotowanie do wyboru najbardziej odpowiedniej dla
siebie rekreacji
3. Udział w grach zespołowych na pełnowymiarowym boisku
4. Wywołanie radości płynącej z uczestnictwa w aktywności fizycznej
5. Umiejętność dostrzegania postępów w doskonaleniu własnej sprawności i umiejętności  ruchowych
6. Ukształtowanie właściwych postaw względem własnego ciała, zdrowia i sprawności
7. Rozwijanie zainteresowań już istniej ących i kształtowani u nowych
8. Poznanie własnych zdolności motorycznych i możliwości ich rozwoju
9. Nabycie umiejętności ruchowych, pozwalających na aktywne uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej
10. Doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania z innymi
11 .Przełamywanie barier własnych możliwości, podnoszenie samooceny i wiary we własne możliwości
12. Wyrabianie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych

W ramach tych zajęć nasi uczniowie zdobyli Kartę Pływcką.

Zajęcia na basenie w Krapkowicach - tak uczylismy się pływać.

Wednesday the 20th. Custom text here