Chrońmy siebie i świat

Drukuj
Kategoria: Projekt
Opublikowano Super User

,,Chronimy siebie i świat’’

Prowadzący: : Ewa Gocz i Anna Lerch  

Cele główne:

* wyodrębnianie czynników stanowiących zagrożenie dla człowieka i świata,
* wdrażanie do przestrzegania norm postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej, domowej, lokalnej, opiekuna przyrody, uczestnika ruchu drogowego,
* kształtowanie właściwych reakcji na sygnały alarmowe, unikanie sytuacji niebezpiecznych,
* przygotowanie do prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia,
* nauka udzielania pierwszej pomocy.

Cele operacyjne:
Po zakończeniu zajęć uczeń potrafi:
* bezpiecznie poruszać się po drogach i przestrzegać przepisów ruchu drogowego,
*przewidzieć skutki nierozważnych zachowań w domu, w szkole, na ulicy, podczas zabaw na podwórku,
* radzić sobie w sytuacjach niebezpiecznych,
* w razie potrzeby  alarmować odpowiednie służby,
* być krytycznym wobec postaw przemocy i agresji,
* właściwie zachować się w kontaktach z nieznajomymi, oraz mówić im ,,nie’’,
*  segregować śmieci i wie czemu to służy,
* dbać o ochronę środowiska i jego zasoby, 
* powiedzieć i uzasadnić jak ważna jest Ekologia.

Działania terenowe:
Zajęcia prowadzone w terenie to:
* spacer ulicami wioski, ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo, znaki drogowe, ruch uliczny, przejście dla pieszych,  niebezpieczne miejsca,
* wycieczka do remizy strażackiej,
* wycieczka do oczyszczalni ścieków,
* porządkowanie terenu wokół szkoły, segregacja śmieci,
* sadzenie i pielęgnacja  drzewek przy szkole.
Zajęcia w terenie umożliwiają dzieciom poznanie i sprawdzenie wiadomości  z zakresu bezpieczeństwa i zagrożeń z jakimi spotykają się ludzie i przyroda.

Działania twórcze:
*  wystawa fotografii,
* prace dzieci, plakaty, makiety,
*  pokaz udzielania pierwszej pomocy.

 

 

Wednesday the 20th. Custom text here