Nauka postawy łyżwiarskiej

Drukuj
Kategoria: Szkoła w ruchu
Opublikowano Zgorzelska Karolina

KONSPEKT LEKCJI WF

 

KLASA: VI                                                                                    

Prowadzący: mgr Karolina Zgorzelska

Liczba uczniów: 10                                                                                      

Temat: Nauka postawy łyżwiarskiej, chodzenia po lodzie, odepchnięcia i jazdy w przód.

Cele operacyjne w zakresie:

Umiejętności:       Uczeń potrafi jechać z w przód utrzymują prawidłową postawę łyżwiarską.

Motoryczności :   Uczeń jest zdolny do kształtowania równowagi i koordynacji ruchowej.

Wiadomości:       Uczeń zna sposoby poruszania się po lodzie i technikę jazdy w przód.

Wychowania:       Uczeń zna zasady współdziałania w grupie i bezpieczeństwa na lodowisku.

METODY PROWADZENIA LEKCJI: naśladowcza ścisła, słowna, zadaniowa-ścisła, zabawowa-klasyczna, ruchowej ekspresji twórczej;
FORMY: frontalna, strumieniowa, indywidualna.

Miejsce zajęć: lodowisko                                                                 Czas trwania: 45 min.

Pomoce dydaktyczne: łyżwy

Część lekcji

Czas

Układ działań (tok lekcji)

Treści zadań

Dozowanie

Uwagi od realizacji

 

Część wstępna

5 min

Czynności organizacyjno -porządkowe.

1. Zbiórka.

2. Powitanie sportowe.

3. Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.

4. Podanie tematu zajęć, celów lekcji i uzasadnienie potrzeb ich realizacji.

5. Omówienie tematu zajęć.

2 min

Zbiórka w szeregu.

Czynności organizacyjno-porządkowe.

 

 

 

Zabawa ożywiająca

„Berek kucany”- przysiadając na dwóch nogach można ratować się przed goniącym.

3 min

 

Część główna

36 min

 

Kształtowanie umiejętności i doskonalenie sprawności

 • postawa łyżwiarska,
 • chodzenie małymi kroczkami w przód z niskim unoszeniem łyżew nad lodem,
 • chodzenie małymi kroczkami w bok z niskim unoszeniem łyżew nad lodem (krokiem dostawnym),
 • chodzenie małymi kroczkami w przód z wysokim unoszeniem kolan,
 • chodzenie w przód ze stopniowym wydłużaniem kroków i z przejściem do poślizgu,
 • z jednokrotnego odepchnięcia jazda na dwóch nogach,
 • z jednokrotnego odepchnięcia jazda na jednej nodze,
 • wielokrotne odepchnięcie jedną łyżwą,
 • z jednokrotnego odepchnięcia jazda na dwóch nogach- kto dalej?
 • naprzemianstronne odepchnięcie jedną i drugą łyżwą- jazda w przód,
 • naprzemianstronne odepchnięcie- jazda w przód w przysiadzie na obu nogach,
 • jazda w przód w przysiadzie na obu nogach z obciążeniem jednej łyżwy,
 • jazda w przód na dwóch nogach z rozłączaniem i łączeniem stóp,
 • jazda w przód w postawie łyżwiarskiej z prawidłowym odepchnięciem się

 

1 min

1 okr.

 

1 okr.

 

 

1 okr.

 

1 okr.

 

 

1 okr.

 

1 okr.

 

1 okr.

 

2 min

 

1 okr.

 

1 okr.

 

1 okr.

 

1 okr.

 

3 min

 

dokładny pokaz przez N

 

 

omówienie bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń

 

 

 

korekta błędów

 

 

 

 

zabawa

 

płynne przeniesienie ciężaru ciała z nogi na nogę

 

przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę wraz ze skrętem tułowia w kierunku nogi obciążonej

Część końcowa 4min

Uspokojenie organizmu

* spokojna jazda za prowadzącym,

2 min

 

 

Podsumowa-nie lekcji

1. Zbiórka.

2. Przypomnienie celów lekcji i ocena ich realizacji.

3. Zachęcenie do ćwiczeń doskonalących jazdę przodem.

4. Pożegnanie sportowe.

2 min

Pożegnanie grupy

 

Czynności organizacyjne

 

Wednesday the 20th. Custom text here