Scenariusz wycieczki rowerowej

Drukuj
Kategoria: Szkoła w ruchu
Opublikowano Langfort E.

SCENARIUSZ WYCIECZKI ROWEROWEJ

„poznajemy swoje okolice”

 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW - 10 uczniów

ILOŚĆ OPIEKUNÓW - 2 nauczycieli (Zgorzelska Karolina, Zielonka Radosław)

TERMIN – 20.03.2014r.

CZAS TRWANIA - 2 godz.

ŚRODEK LOKOMOCJI - rowery

TRASA – Biedrzychowice- Rozkochów- Biedrzychowice (drogi polne)

 


CELE I ZAŁOŻENIA WYCIECZKI:

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w sposób aktywny i bezpieczny,
-
poznanie okolic swojej miejscowości,
- nawiązanie bliższego kontaktu wychowawców z uczniami,

- uświadomienie uczniom konieczności dbania o środowisko naturalne.

Ponadto program zakłada realizację następujących treści:

Cele edukacyjne:

 • wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów,
 • rozumienie powodów i sensu starań o własne ciało, sprawność, zdrowie
 • doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej

Zadania szkoły:

 • zapoznanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji i turystyki
 • umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej,
 • organizowanie zajęć z wybranych dziedzinach rekreacyjno- sportowych i turystycznych

Treści nauczania:

 • propozycje spędzania wolnego czasu,
 • formy ruchu stwarzające możliwość doskonalenia koordynacji ruchowej,
 • zasady funkcjonowania organizmu, regeneracji sił i czynnego odpoczynku.

Osiągnięcia:

 • spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny ( o charakterze sportowo- turystycznym)
 • dbałość o prawidłową postawę ciała,
 • hartowanie organizmu i dbałość o zdrowie.

Ścieżka prozdrowotna:

Cele edukacyjne:

 • kształcenie umiejętności dbania o zdrowie swoje i innych,

Zadania szkoły:

 • ułatwienie nabywania umiejętności dbania o zdrowie swoje i innych,

Treści nauczania:

 • prawidłowe odżywianie się podczas wysiłku fizycznego,
 • zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu,
 • pierwsza pomoc,

Ścieżka regionalna:

Cele edukacyjne:

 • poznanie najbliższych okolic

HARMONOGRAM WYCIECZKI

15.00 – Zbiórka z uczestnikami, sprawdzenie stanu technicznego rowerów.
Zapoznanie z trasą i regulaminem obowiązującym na wycieczkach rowerowych.

15.15 – Zabawa „Lawina” -ożywienie organizmu i aparatu ruchowego.

15.20 – wyjazd w trasę.

17.00- powrót do Biedrzychowic.

REGULAMIN WYCIECZKI

1. Każdy uczestnik wycieczki rowerowej dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.

2. Klasa przebywa trasę wycieczki w jednej kolumnie, zachowując bezpieczne odstępy między rowerami.

3. Na czele kolumny jedzie jeden nauczyciel, a na końcu drugi. Nikt nie zmienia miejsca w kolumnie (nie wyprzedza).

4. Podczas hamowania należy krzyknąć "HAMUJĘ!!!", by powiadomić o tym kolegów jadących z tyłu.

5. Każdy uczeń, przed wyjazdem sprawdza stan techniczny rowera, wskazana jest pomoc rodzica.

6. Uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi każdy najdrobniejszy wypadek.

7. Podczas wycieczki obowiązują ponadto zasady zachowania i regulaminy obowiązujące uczniów naszej szkoły.

8. Każdy uczeń ma obowiązek zabrać "dobry humor" i "chęć do wspólnej zabawy".

 

 

Wednesday the 20th. Custom text here